-Els Socialistes presenten una candidatura paritària de la Vila encapçalada per Óscar Tena

-Recuperar els mòduls formatius a l’IES eliminats pel PP és una altra de les apostes

El PSPV de Vilafranca ha presentat la candidatura per a les eleccions municipals. Óscar Tena encapçala una llista paritària, amb protagonisme per als joves. En una acte celebrat a la Casa Social dels socialistes de la Vila han establert algunes de les prioritats del seu programa electoral. Tots els candidats han intervingut per explicar les diferents àrees d’acció. Els diputats autonòmics Delia Valero i Francisco Toledo han assistit a l’acte. Toledo ha estat l’encarregat de tancar les intervencions.

Demanar als governs central, autonòmic i provincial inversions per garantir l’abastament d’aigua, incrementar el concert de places de la residència i exigir que el Samu estigue operatiu les 24 hores del dia són alguns dels punts que fonamenten l’acció de govern socialista per els propers quatre anys.

Óscar Tena ha assenyalat que, a més, el municipi compta amb una àrea industrial apta per a la instal·lació de noves empreses. De fet, dues firmes ja han realitzat els tràmits per iniciar la construcció de dues naus. A més el consistori ja té en marxa l’ampliació de l’àrea industrial amb un nou terreny de 6.000 metres quadrats

El foment de l’ocupació serà una de les apostes clau per als propers quatre anys. En aquest sentit Tena ha incidit que la residència de la tercera edat ja ha suposat la creació de 17 llocs de treball. . En matèria d’ocupació la localitat espera l’aprovació d’un taller d’ocupació que s’ha sol·licitat per rehabilitar la plaça de toros; “Una plaça que és propietat de la Diputació ia la qual la institució provincial en mans del PP tan sols destina 8.000 euros anuals, la mateixa quantitat que l’Ajuntament”, ha recordat Tena. En els últims quatre anys 80 persones s’han beneficiat de dos tallers d’ocupació.

El candidat a la reelecció ha destacat que totes les propostes del PSPV se sustenten també en l’equilibri econòmic ja que “hem reduït el deute existent d’1 milió d’euros a 200.000”.

La número 2 de la candidatura, Silvia Colom ha incidit en la importància de demanar a les administracions inversions que garanteixin l’abastament d’aigua, diners que ha negat el PP a la Generalitat, la Diputació i l’Estat.

-Samu 24h

Respecte a la Samu Óscar Tena ha recordat que “el 2013 el PP va intentar eliminar-la i després de les protestes la van reduir a 12 hores. Després van dir que no es presentarien si no hi havia Samu a l’abril. No hi ha Samu 24h i hi ha llista. A Moliner li importa més tenir a punt que Samu “.

-Candidats

Cristóbal Troncho, número 3 de la candidatura, ha apuntat que ja s’està executant la reforma integral de la piscina climatitzada i el poble comptarà amb un nou gimnàs i, a més, nous terrenys per ampliar instal·lacions esportives.

Belén Pons és la número 4 a la candidatura i una de les incorporacions. Especialista en temàtica social ha incidit en la necessitat de potenciar serveis al voltant de la residència. Així mateix ha remarcat que es potenciarà i millorarà el servei de Menjar a Casa o el desenvolupament de plans d’atenció per a famílies i adolescents, amb iniciatives com el Pla Municipal per previndre les Drogodependències.

Valentí Miravet, número 5 a la candidatura, ha incidit que Vilafranca continuarà a l’avantguarda de les noves tecnologies. La localitat ha estat pionera en la província amb el sistema Infovila o l’aplicació de Gufi.net. Els socialistes apostaran, a més, per instal·lar càmeres de seguretat.

Miriam Bellés, número 6 de la candidatura ha explicat que una aposta per als propers quatre anys passa per crear un espai lúdic en què els més petits puguen estar atesos fora de l’horari escolar.

Tere García, número 7 de la candidatura, ha remarcat la importància de reivindicar que tornen els mòduls formatius a l’IES, mòduls que han estat eliminats pel PP.

Patricia Carceller, que ocupa el vuitè lloc, ha incidit en els esforços realitzats perquè Vilafranca sigui referent en el turisme de qualitat. En aquest sentit ha explicat la potenciació de la marca Vilafranca Turisme, el projecte per crear un centre de visitants o també el desenvolupament d’una nova App turística.

Óscar Fabregat, número 9 de la candidatura, ha apuntat que el PSPV de la Vila seguirà amb el suport a tots els col·lectius i associacions en les seves iniciatives, projectes i propostes.

CASTELLANO: Fomento del empleo, garantizar el abastecimiento de agua y el Samu 24 horas: prioridades del PSPV deVilafranca para los próximos 4 años.

-Los socialistas presentan una candidatura paritaria de la Vila encabezada por Óscar Tena 

-Recuperar los módulos formativos en el IES eliminados por el PP es otra de las apuestas 

El PSPV de Vilafranca ha presentado la candidatura para las elecciones municipales. Óscar Tena encabeza una lista paritaria, con protagonismo para los jóvenes. En una acto celebrado en la Casa Social los socialistas de la Vila han establecido algunas de las prioridades de su programa electoral. Todos los candidatos han intervenido para explicar las diferentes áreas de acción. Los diputados autonómicos Delia Valero y Francisco Toledo han asistido al acto. Toledo ha sido el encargado de cerrar las intervenciones.

Demandar a los gobiernos central, autonómico y provincial inversiones para garantizar el abastecimiento de agua, incrementar el concierto de plazas de la residencia y exigir que el Samu esté operativo las 24 horas del día son algunos de los puntos que fundamentan la acción de gobierno socialista para los próximos cuatro años.

Óscar Tena ha señalado que, además, el municipio cuenta con un área industrial apta para la instalación de nuevas empresas. De hecho, dos firmas ya han realizado los trámites para iniciar la construcción de dos naves. Además el consistorio ya tiene en marcha la ampliación del área industrial con nuevo terreno de 6.000 metros cuadrados

El fomento del empleo será una de las apuestas clave para los próximos cuatro años. En este sentido Tena ha incidido en que la residencia de la tercera edad ya ha supuesto la creación de 17 puestos de trabajo. . En materia de ocupación la localidad espera la aprobación de un taller de empleo que se ha solicitado para rehabilitar la plaza de toros; “una plaza que es propiedad de la Diputación y a la que la institución provincial en manos del PP tan solo destina 8.000 euros anuales, la misma cantidad que el Ayuntamiento”, ha recordado Tena. En los últimos cuatro años 80 personas se han beneficiado de dos talleres de empleo.

El candidato a la reelección ha destacado que todas las propuestas del PSPV se sustentan también en el equilibrio económico ya que “hemos reducido la deuda existente de 1 millón de euros a 200.000”.

La número 2 de la candidatura, Silvia Colom ha incidido en la importancia de demandar a las administraciones inversiones que garanticen el abastecimiento de agua, dinero que ha negado el PP en la Generalitat, la Diputación y el Estado.

-Samu 24h

Respecto a la Samu Óscar Tena ha recordado que “en 2013 el PP intentó eliminarla y tras las protestas la redujeron a 12 horas. Luego dijeron que no se presentarían si no había Samu en Abril. No hay Samu 24h y hay lista. A Moliner le importa más tener lista que Samu”.

-Candidatos

Cristóbal Troncho, número 3 de la candidatura, ha apuntado que ya se está ejecutando la reforma integral de la piscina climatizada y el pueblo contará con un nuevo gimnasio y, además, nuevos terrenos para ampliar instalaciones deportivas.

Belén Pons es la número 4 en la candidatura y una de las incorporaciones. Especialista en temática social ha incidido en la necesidad de potenciar servicios en torno a la residencia. Así mismo ha remarcado que se potenciará y mejorará el servicio de Menjar a Casa o el desarrollo de planes de atención para familias y adolescentes, con iniciativas como el Plan Municipal sobre Drogodependencias.

Valentín Miravet, número 5 en la candidatura, ha incidido en que Vilafranca continuará a la vanguardia de las nuevas tecnologías. La localidad ha sido pionera en la provincia con el sistema Infovila o la aplicación de Gufi.net. Los socialistas apostarán, además, por instalar cámaras de seguridad.

Miriam Bellés, número 6 de la candidatura ha explicado que una apuesta para los próximos cuatro años pasa por crear un espacio lúdico en el que los más pequeños puedan estar atendidos fuera del horario escolar.

Tere García, número 7 de la candidatura, ha remarcado la importancia de reivindicar que vuelvan los módulos formativos al IES, módulos que han sido eliminados por el PP.

Patricia Carceller, que ocupa el octavo lugar, ha incidido en los esfuerzos realizados para que Vilafranca sea referente en el turismo de calidad. En este sentido ha explicado la potenciación de la marca Vilafranca Turisme, el proyecto para crear un centro de visitantes o también el desarrollo de una nueva App turística.

Óscar Fabregat, número 9 de la candidatura, ha apuntado que el PSPV de la Vila seguirá con el apoyo a todos los colectivos y asociaciones en sus iniciativas, proyectos y propuestas.