-Reividicar el Samu durant les 24 hores, la gestió de posada en marxa de la residència de la tercera edat, incrementar l’oferta formativa a l’IES, el foment de l’ocupació i els serveis són alguns dels objectius per a la propera legislatura

-El municipi seguirà demandant una solució definitiva l’abastiment d’aigua

-Amb La gestió socialista el deute del municipi s’ha reduït un 80%

Vilafranca, 6 de març de 2014. L’agrupació local del PSPV-PSOE de Vilafranca ha aprovat per unanimitat donar suport a Óscar Tena per encapçalar la candidatura dels socialistes per revalidar l’alcaldia a l’Ajuntament de Vilafranca. Els integrants de l’agrupació han valorat el treball desenvolupat en els últims 12 anys per l’equip de regidors amb Óscar Tena al capdavant.

Tena ha acceptat encapçalar la candidatura conscient de la importància de donar continuïtat a un projecte que ha aconseguit fer realitat la residència de la tercera edat, la piscina climatitzada o al polígon industrial, a més de fomentar l’ocupació i la formació per mitjà d’inversions municipals. Destaca també que en aquest temps s’ha aconseguit reduir el deute en un 80% tot i fer realitat inversions tan importants com les esmentades.

Tena ha resaltat que Vilafranca compta amb més i millors instal·lacions i serveis que fa dotze anys i que això és així, principalment, gràcies a l’esforç i dedicació dels diferents equips de govern socialistes que sempre han posat per davant els interessos del municipi. Com en la resta de poblacions de l’interior el principal repte serà “continuar fomentant el progrés econòmic, social i cultural del municipi, posant en marxa mesures que ajuden a frenar la despoblació i que millorin els serveis socials, educatius i sanitaris de la localitat”.

Óscar Tena ha apuntat que un del dels principals objectius de la candidatura serà gestionar i potenciar l’obertura de la residència de la Tercera Edat, que pot suposar la creació de llocs de treball, l’exigència a les administracions superiors perquè resolguen el problema d’abastament d’aigua, la Samu durant les 24 hores del dia, l’ampliació de l’àrea industrial ia urbanitzada i la implantació de més possibilitats formatives a l’IES formen part de l’aposta del PSPV per al municipi.

Tena ha assenyalat que el PSPV ja està treballant en la confecció d’una candidatura que represente la diversitat social de Vilafranca, que integre el valor de l’experiència i les noves idees dels joves.

Així mateix ha agraït el gran treball desenvolupat pels regidors que formen part de l’equip de Govern i del conjunt de companys del partit que donen suport al treball desenvolupat al consistori.

CASTELLANO

Óscar Tena encabezará la candidatura del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Vilafranca

-Reividicar un Samu durante las 24 horas, la gestión de puesta en marcha de la residencia de la tercera edad, incrementar la oferta formativa en el IES, el fomento del empleo y los servicios son algunos de los objetivos para la próxima legislatura

-El municipio seguirá reclamando una solución definitiva al abastecimiento del agua

-Con la gestión socialista la deuda del municipio se ha reducido un 80%

Vilafranca, 6 de marzo de 2014. La agrupación local del PSPV-PSOE de Vilafranca ha aprobado por unanimidad dar apoyo a Óscar Tena para encabezar la candidatura de los socialistas para revalidar la alcaldía en el Ayuntamiento de Vilafranca. Los integrantes de la agrupación han valorado el trabajo desarrollado en los últimos 12 años por el equipo de concejales con Óscar Tena al frente.

Tena ha aceptado encabezar la candidatura consciente de la importancia de dar continuidad a un proyecto que ha conseguido hacer realidad la residencia de la tercera edad, la piscina climatizada o el polígono industrial, además de fomentar el empleo y la formación por medio de inversiones municipales. Destaca también que en este tiempo se ha conseguido reducir la deuda en un 80 % a pesar de hacer realidad inversiones tan importantes como las citadas.

El candidato a la reelección ha indicado que Vilafranca cuenta con más y mejores instalaciones y servicios que hace doce años y que esto es así, principalmente, gracias al esfuerzo y dedicación de los diferentes equipos de gobierno socialistas que siempre han puesto por delante los intereses del municipio. Como en el resto de poblaciones del interior el principal reto será “continuar fomentando el progreso económico, social y cultural del municipio, poniendo en marcha medidas que ayuden a frenar la despoblación y que mejoren los servicios sociales, educativos y sanitarios de la localidad”.

Óscar Tena ha apuntado que uno del los principales objetivos de la candidatura será gestionar y potenciar la apertura de la residencia de la Tercera Edad, que puede suponer la creación de puestos de trabajo, la exigencia a las administraciones superiores para que resuelvan el problema de abastecimiento de agua, la Samu durante las 24 horas del día, la ampliación del área industrial ya urbanizada y la implantación de más posibilidades formativas en el IES forman parte de la apuesta del PSPV para el municipio.

Tena ha señalado que el PSPV ya está trabajando en la confección de una candidatura que represente a la diversidad social de Vilafranca, que integre el valor de la experiencia y las nuevas ideas de los jóvenes.

Así mismo ha agradecido el gran trabajo desarrollado por los concejales que forman parte del equipo de Gobierno y del conjunto de compañeros del partido que prestan apoyo al trabajo desarrollado en el consistorio.